Verschijnt binnenkort

365 Moments of Peace for a Woman’s Heart:
Reflections on God’s Gifts of Love, Hope, and Comfort

365 Moments of Peace for a Woman’s Heart offers inspiring psalms and meditations to calm and comfort you throughout your day. In these pages you’ll . . .

· rest in the loving presence of your God

· find a haven from the pressures of daily life

· learn that God’s perfect peace can be yours in the midst of any circumstance

Be Still and Know


De 5 talen van waardering op het werk

Gebaseerd op De vijf talen van de liefde,
de bestseller waarvan in Nederland al meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht

Binnen organisaties komen problemen in onderlinge verhoudingen vaak voort uit de vraag: voelen mensen zich gewaardeerd? Dit boek zal je erbij helpen om daar ‘Ja!’ op te antwoorden, door de taal te leren waarin je collega’s waardering verstaan. Van deze bestseller zijn in de VS meer dan 175.000 exemplaren verkocht en het is in 22 talen vertaald. De achterliggende principes over het menselijk gedrag hebben hun nut bewezen in bedrijven, nonprofit organisaties, ziekenhuizen, scholen, overheidsorganen en instellingen met externe medewerkers.

 

Verwachte leverdatum: 22-10-2019

Auteur: Gary Chapman & Paul White

Aantal pagina’s: 256


Uw boek kan hier binnenkort staan!

BewarenBewaren

BewarenBewaren